חשיבות הסליחה

לכבוד יום כיפור אני רוצה לשתף אתכם בנקודת מבטי מעולם התטא הילינג על נושא הסליחה.

על פי היהדות יום הכיפורים הוא היום שנועד לכפר על עוונותינו. הוא יום של חשבון נפש, שבו נשקלים מעשיו הטובים כנגד מעשיו הרעים של האדם, ובו נקבע דינו של האדם למשך השנה החדשה.
בבית הכנסת אנו פונים לאלוהים שיסלח לנו על עוונותינו ומכפרים עליהם באמצעות צום ותפילה.
למרות מנהגים אלו, על עבירות שבין האדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ועל האדם לבקשה סליחה מחברו ועל החבר לסלוח לאדם.

ההפרדה שבין אדם ואלוהים לבין אדם וחברו מוצאת חן בעיני, כי בזאת מתבטא רעיון הבחירה החופשית שיש לאדם בעולם הזה, הבחירה לסלוח.

להמשך קריאה

מערכת אמונות התודעה

מערכת אמונות התודעה היא אוסף של רשמים שצברנו במהלך החיים לגבי עצמנו ולגבי המציאות. כפי שלדתות יש מערכות אמונה הקובעות מה נכון ומה שגוי, מה מוסרי ומה אינו מוסרי, כך כל אחד נושא בתודעתו את תפיסת המציאות שלו.

אמונות מתקבלות בתודעה שלנו כאשר אנחנו מאשרים אותן מתוך מקורות שונים:

להמשך קריאה