מערכת אמונות התודעה

מערכת אמונות התודעה היא אוסף של רשמים שצברנו במהלך החיים לגבי עצמנו ולגבי המציאות. כפי שלדתות יש מערכות אמונה הקובעות מה נכון ומה שגוי, מה מוסרי ומה אינו מוסרי, כך כל אחד נושא בתודעתו את תפיסת המציאות שלו.

אמונות מתקבלות בתודעה שלנו כאשר אנחנו מאשרים אותן מתוך מקורות שונים:

Read more